Medisch Pedicure

  • Eerste bezoek (met Anamnese) : 30 Euro
  • Vervolgbezoek binnen de 6 weken: 25 Euro
  • Vervolgbezoek na 6 weken: 30 Euro